Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Eindrapport Communicatiepilots 'Over last en beleving'

Acht communicatiepilots vormden onderdeel van het Innovatieproject ‘Perceptie van Overlast en Verloedering’. De pilots laten zien dat communicatie een geschikt middel is om overlastbeleving te beïnvloeden, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Probleemstelling

Hoe kunnen overheden overlastbeleving beïnvloeden en welke communicatiestrategieën blijken effectief?

Beschrijving

Met acht pilots heeft het CCV in samenwerking met verschillende gemeenten in Nederland onderzocht hoe overheden in hun communicatie kunnen bijdragen aan een verminderde overlastbeleving.

De pilots, waarin verschillende communicatiestrategieën werden getoetst op effectiviteit, hebben geresulteerd in aantal conclusies, die zijn vertaald naar aanbevelingen voor het beïnvloeden van de overlastbeleving van burgers.

Aanbevelingen

  • Zorg voor maatwerk in de aanpak.
  • Breng naast het overheidsperspectief ook het burgerperspectief goed in kaart.
  • Neem communicatie integraal op in het beleidsproces.
  • Bedenk vooraf goed wat je met je communicatie wilt bereiken.
  • Sluit aan bij het bestaande probleembesef van burgers.
  • Ga bewust om met de formulering van je boodschap.
  • Sluit aan bij de leefstijl van de doelgroep.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bestanden

 

Eindrapport Communicatiepilots 'Over last en beleving'

Deelrapport Opsporingsberichten op billboards

Deelrapport Pinpointcommunicatie

Deelrapport Communicatiesysteem Beverwaard

Deelrapport 'Veilige buurten team'

Deelrapport Literatuuronderzoek Social Media

Deelrapport pilot overheidscommunicatie