Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overlast

Documenten

Filter zoekresultaten

De 's-Gravendijkwal in Rotterdam onder de loep

21 januari 2015

Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid aan de 's-Gravendijkwal en zijstraten te Rotterdam in de wijk Middelland/Centrum. In het gebied spelen meerdere vraagstukken waaronder een combinatie van concentratie coffeeshops, overlastgevende horeca en maatschappelijke opvang.

lees meer

Infosheet (buurt)veiligheid in het sociale domein

18 juni 2014

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Dat deze veranderingen implicaties hebben voor de veiligheid in het sociale domein is duidelijk.

lees meer

Eindrapport Communicatiepilots 'Over last en beleving'

16 april 2014

Acht communicatiepilots vormden onderdeel van het Innovatieproject ‘Perceptie van Overlast en Verloedering’. De pilots laten zien dat communicatie een geschikt middel is om overlastbeleving te beïnvloeden, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

lees meer

Opsporingsberichten op billboards: wat doet dat met passanten?

14 april 2014

In dit artikel wordt gekeken naar het onderzoek dat is uitgevoerd naar de effecten van opsporingsberichten op billboards op de waarneming van de belever ervan. Op basis van dit onderzoek wordt het belang van dit onderwerp uitgelegd en worden implicaties van het onderzoek besproken.

lees meer

Rapport 'Vertrouwd maakt veilig'

16 december 2013

Het rapport 'Vertrouwd maakt veilig' van Intraval beschrijft welke factoren bijdragen aan de onveiligheidsbeleving in de twaalf gebieden. Ook worden aanbevelingen gedaan om de onveiligheidsbeleving in deze gebieden aan te pakken.

lees meer

Museumbuurt Versus Hoogvliet

23 april 2013

Overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens associëren we vooral met wijken met een lage status. Worden de problemen groter naarmate wijken afglijden? En kampen hoge statuswijken met minder verval? Frans Knol van het Sociaal en Cultureel Planbureau nuanceert de vervalspiraal.

lees meer

Schoon, heel en werkzaam?

23 april 2013

Socioloog Vasco Lub verrichte onderzoek naar buurtinterventies. Voor het onderzoek analyseerde hij ruim driehonderd (inter)nationale studies. Hieruit blijkt dat slechts een klein deel van de buurtinterventies gebaseerd is op aannames die wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Van het merendeel van de onderzochte projecten is het twijfelachtig tot ronduit ongeloofwaardig dat zij hun gestelde doelen bereiken.

lees meer

Je voelt je heel onveilig en heel alleen…

31 januari 2013

Gemeenten en politie hebben nog steeds moeite effectief antwoord te geven op intimidatie en overlast in buurten. Ze onderschatten de ernst van de problematiek en vinden de aanpak hiervan lastig. Daders wanen zich daardoor onaantastbaar. Dit blijkt uit dit onderzoek van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties en Lokale Zaken naar (ogenschijnlijk) 'onaantastbaren'.

lees meer

Laboratorium van de zintuigen: anders werken met veiligheid

19 oktober 2012

De afgelopen jaren lieten het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CCV onderzoeken welke rol zintuigen hebben op zowel de fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel. De resultaten hiervan werden gepresenteerd tijdens het congres 'Laboratorium van de zintuigen: anders werken met veiligheid' op donderdag 11 oktober 2012 te Utrecht.

lees meer