Product toegevoegd aan winkelmand

Overlast jaarwisseling


Overlast jaarwisseling

Samen het glas heffen, oliebollen eten en genieten van vuurwerk om middernacht: zo ziet voor de meeste mensen de jaarwisseling eruit. Helaas gaat de periode rondom de jaarwisseling ook ieder jaar gepaard met incidenten. Vuurwerkoverlast, vernielingen en steeds vaker ook ernstige misdrijven zoals mishandelingen en ernstige ongelukken zijn een jaarlijks terugkerend probleem.

Tijdens de jaarwisseling 2016-2017 waren er weliswaar minder incidenten dan het jaar ervoor, maar nog steeds te veel, zo concludeerde minister Van der Steur.

Cijfers jaarwisseling 2016-2017:

  • Aantal incidenten daalde van 11.248 een jaar eerder naar 10.016.
  • Er werd 63 keer geweld tegen de politie gebruikt, tegenover 71 in het jaar ervoor.
  • Het gebruik van geweld tegen werknemers met een publieke taak nam toe van 7 naar 15.

Preventief en repressief

Gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de hulpdiensten pakken de problemen rondom de jaarwisseling preventief en repressief aan. Zo kan een gemeente voor de jaarwisseling vuurwerkvrije zones aanwijzen, treedt de politie handhavend op en helpt het OM door het snel afhandelen van processen-verbaal die tijdens de nieuwjaarsnacht worden opgelegd. De Rijksoverheid heeft een ondersteunende en stimulerende rol in dit proces.

De VNG bood in september 2015 een brief aan de Nederlandse gemeenten aan met daarin ter voorbereiding op de jaarwisseling, de vraag om aandacht voor een aantal zaken gericht op het verder terugdringen van incidenten tijdens de jaarwisseling en van geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Aanpak jaarwisselingsoverlast: maatwerk

Om overlast van vuurwerk te beperken, zijn er regels over het gebruik van vuurwerk vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Hierin staat bijvoorbeeld dat er alleen vuurwerk afgestoken mag worden tussen 18.00 uur Oudejaarsdag en Nieuwjaarsochtend 2.00 uur. Een goede aanpak van jaarwisselingsoverlast is veel breder en bestaat uit maatwerk. Door op tijd te beginnen, krijgen de voorbereidingen een preventieve en repressieve gestalte. Een effectieve aanpak valt of staat met goede communicatie met de betrokken partijen, goede samenwerking met instanties en kennis van de lokale situatie.

Het CCV

Het CCV is nieuwsgierig hoe professionals zich inzetten voor het voorkomen en bestrijden van overlast tijdens de jaarwisseling. We delen praktijkvoorbeelden en divers beleidsmateriaal via de website.