Product toegevoegd aan winkelmand
 

Online aangejaagde ordeverstoringen


Signaleren ordeverstoringen

 

 

Inzicht in wat er online speelt kan bijdragen aan het voorkomen van ordeverstoringen.

Tot nu toe was er weinig bekend over hoe gemeenten in openbare en online bronnen volgen met het oog op de handhaving van de openbare orde. In hoeverre volgen gemeenten online en wat zijn de mogelijkheden en juridische beperkingen bij de uitvoering van die werkzaamheden? Lees hier meer over de onderzoeken naar het monitoren, bekijk de webinars en overige publicaties over het identificeren/signaleren van online uitingen.

Picture,Of,Businesspeople,Working,On,Computer,Together

Raads- en Kamervragen

Onderzoek

In het op 18 mei gepubliceerde onderzoek 'Black box van gemeentelijke online monitoring; Een wankel fundament onder een stevige praktijk' van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, is in kaart gebracht of gemeenten online monitoren. Ook staat hierin hoe ze dit doen en op welke knelpunten en grenzen ze stuiten. Daarbij spelen naast het juridische vraagstuk ook de organisatorische, technische en ethische aspecten van het monitoren door gemeenten een rol.

Webinar Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen

Tijdens het CCV-webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’ op 9 juni vertelde Bantema over het onderzoek 'Black box van gemeentelijke online monitoring; Een wankel fundament onder een stevige praktijk' en de resultaten en de aanbevelingen die naar voren zijn gekomen. Lees de factsheet over het onderzoek en bekijk het webinar op YouTube terug.

Mediaberichten

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid