Product toegevoegd aan winkelmand
 

Online aangejaagde ordeverstoringen


Maatregelen tegen ordeverstoringen

 

Wanneer op straat ordeverstoringen plaatsvinden, kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. De burgemeester heeft echter niet zomaar bevoegdheden om ook online in te grijpen.

Dat kan leiden tot moeilijkheden bij de handhaving van de openbare orde, omdat de aanleiding voor verstoringen van de openbare orde steeds vaker uitingen op internet zijn. Op deze pagina staan onderzoeken, raadvragen, nieuwsberichten en overige publicaties over maatregelen die zijn genomen door gemeenten.

Juridische uitspraken

Raadsvragen

Online gebiedsverbod gemeente Utrecht

Onderzoek

In het in 2020 gepubliceerde onderzoek ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk’ van de NHL Stenden hogeschool is onderzocht welke interventies gemeenten tot hun beschikking hebben voor het handhaven van online aangejaagde orderverstoringen. Het CCV organiseerde op 30 september 2020 het gratis webinar ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk: wat een gemeente kan doen bij online aangejaagde orderverstoringen’.

Burgemeesters in cyberspace (2018)

Of het nu gaat om de aanpak van treitervloggers, oproepen tot massale feestjes binnen gemeenten of online drugswinkels, de burgemeester heeft geen daarop toegesneden bevoegdheden. En dat terwijl dit type problemen juist via het internet razendsnel kan escaleren en preventief ingrijpen op die plek van grote meerwaarde zou kunnen zijn.

Dat is een van de conclusies van het onderzoek ‘Burgemeesters in cyperspace’ van de NHL Stenden Hogeschool en de RUG dat is uitgevoerd in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. In het in september 2018 gepubliceerde onderzoeksrapport worden verschillende toekomstscenario’s aangedragen voor de oplossing van dit probleem.

Mediaberichten

Wet inzake digitale diensten (Digital Services Act) 

Voor het eerst komen er gemeenschappelijke regels voor de verplichtingen en verantwoordingsplicht van digitale intermediairs in de hele EU. Dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden om digitale diensten over de grenzen heen aan te bieden en biedt alle gebruikers, waar ze ook wonen, een even goede bescherming.

Op de officiele website van de Europese Unie staat meer informatie over de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act). Wat zijn de nieuwe verplichtingen? Welke providers vallen hieronder? Et cetera.


Overige

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid