Product toegevoegd aan winkelmand
 

Online aangejaagde ordeverstoringen


Leerkring online openbare orde

Er valt op het thema online openbare orde nog veel van elkaar te leren. De leerkring is bedoeld om gemeenten te inspireren en te stimuleren bij een innovatieve aanpak van dit relatief nieuwe verschijnsel. Dat kan door vanuit ieders perspectief (praktijk)kennis en inzichten te delen over de lokale online orde en veiligheid.

Terugblik leerkring online orde en veiligheid

Heb je de CCV Leerkring van woensdag 28 september gemist of wil je de uitzending over de praktijksituatie in Bodegraven nogmaals bekijken?

We bieden je de gelegenheid om op dinsdagochtend 1 november van 09.00 uur tot 10.15 uur de uitzending terug te kijken.

Schrijf je daarvoor in via het aanmeldformulier

Afstemming

De leerkring staat niet op zich. Er is nauw contact met CCV-adviseurs van gerelateerde thema’s zoals de voetbalwet/overlast, maatschappelijke onrust en cyber. Met het onderling afgestemde programma probeert het CCV continu professionals te verbinden en relevante informatie te bieden.

Onderwerpen

De onderwerpen die ook in dit webdossier centraal staan, worden behandeld in de leerkringen:

  • Hoe kan een gemeente online verstoringen van de openbare orde en veiligheid (laten) signaleren?
  • Hoe is de content daarvan vervolgens op een bestuurlijk-juridisch relevante manier te classificeren? (strafbaar, onrechtmatig, ongewenst).
  • En welke traditionele en nieuwe maatregelen kunnen gemeenten ontwikkelen ten aanzien van de online openbare orde en veiligheid?

Voor wie is de leerkring online openbare orde?

De leerkring is bedoeld voor jongerenwerkers, OOV-medewerkers gemeente en politie.

Casusbespreking

Het CCV hoort graag welke casussen er bij gemeenten spelen. Professionals en experts gaan in een kleinere leerkring met de casus aan de slag. Onderwerpen die voor een breed publiek interessant zijn, worden behandelen in een leerkring XL.

Leerkring XL
Op dinsdag 8 februari 2022 organiseerde het CCV de eerste leerkring (lokale) online aangejaagde ordeverstoring, waarbij de inzet van het online gebiedsverbod en dwangsom besproken werd door de gemeenten Haarlem, Groningen en Utrecht. Door de vele aanmeldingen werd dit een XL variant die via online streaming vanuit de Avex studio werd uitgezonden, in plaats van met een klein comité via een Microsoft Teams meeting. Dit was een live event dat niet meer terug te kijken is. Lees hier het verslag dat is gemaakt.

Dwangsom

Het CCV wil het inzetten van de dwangsom bij online aangejaagde ordeverstoringen verder uitdiepen en roept juristen op om samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG en andere specialisten dit onderwerp verder te verkennen in een kleinere leerkring. Geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden over de resultaten.

Deelnemen of vragen?

Ben je geïnteresseerd om mee te praten in een leerkring over het thema ‘online aangejaagde openbare ordeverstoringen’ of heb je andere vragen over de leerkring? Neem dan contant op met CCV-adviseur Joeri Vig.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid