Product toegevoegd aan winkelmand
 

Online aangejaagde ordeverstoringen


Beroepschrift van 5 leden van de actiegroep Extinction Rebellion gegrond verklaard

De rechtbank heeft het beroepschrift van 5 leden van de actiegroep Extinction Rebellion, ingediend tegen de verlenging van de aan hen opgelegde gedragsaanwijzing ex. artikel 509hh Sv, gegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat verlenging van de gedragsaanwijzing niet proportioneel is. De gedragsaanwijzing wordt per direct opgeheven.

De appellant is aanhanger van Extinction Rebellion, een internationale, activistische beweging die zich verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Extinction Rebellion heeft meerdere keren actie gevoerd waarbij een gedeelte van de rijksweg A12, gelegen binnen de bebouwde kom van Den Haag en ook wel aangeduid als de

Utrechtsebaan, werd geblokkeerd. De appellant wordt ervan verdacht dat hij op 9 november 2022, respectievelijk op 4 en 18 januari 2023 heeft opgeroepen tot dergelijke blokkades, die hebben plaatsgehad op 26 november 2022 en 28 januari 2023. Daarnaast wordt hij ervan verdacht dat hij op 26 november 2022 en 21 december 2022 vernielingen heeft gepleegd door met verf leuzen te spuiten op een wand van de tunnelbak van de A12/Utrechtsebaan.

De officier van justitie heeft vanwege een verdenking van opruiing, meermalen gepleegd, en vernieling meermalen gepleegd, op 26 januari 2023 aan de appellant een gedragsaanwijzing ex artikel 509hh Sv gegeven. De gedragsaanwijzing houdt in dat de appellant wordt bevolen zich van 26 januari 2023 tot en met 24 april 2023 niet op te houden in de directe omgeving van de A12/Utrechtsebaan. Verwezen wordt naar een bij de gedragsaanwijzing gevoegde plattegrond waarop een gebied is aangegeven omgrensd door en met inbegrip van de Boslaan, het Emmapark, de Adelheidstraat, de Prinses Beatrixlaan, de Schenkkade, de Schenkweg, de Hendrick Hamelstraat, de Laurens Reaelstraat, het fietspad naar de Anna van Buerenstraat en de Bezuidenhoutseweg. Op 30 januari 2023 ontving de rechtbank een beroepschrift ex artikel 509hh, vijfde lid, Sv van de appellant, gericht tegen de gedragsaanwijzing.

De meervoudige raadkamer van deze rechtbank heeft op 28 februari 2023 het beroep ongegrond verklaard, daar waar het gaat om het niet mogen ophouden op de A12/Utrechtsebaan.

Op 18 april 2023 heeft de officier van justitie besloten bovengenoemde gedragsaanwijzing, voor zover deze ziet op het zich niet ophouden op de A12/Utrechtsebaan, met 90 dagen te verlengen. Op 21 april 2023 heeft appellant een beroepschrift tegen deze verlenging ingediend.

Naar de hele uitspraak

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid