Product toegevoegd aan winkelmand
 

Online aangejaagde ordeverstoringen


Ordeverstoringen indelen in klassen

Online bedreigingen, online oproepen tot demonstraties, gedeelde beelden die tot online onrust leiden, online acties tegen vluchtelingen. Al deze uitingen die op het internet gedaan worden, worden door de overheid onderverdeeld in 3 vormen.

  • Illegale content. Dit plaatsen is strafbaar. Voorbeelden van illegale content zijn fenomenen zoals kinderpornografie- en terroristische content.
  • Onrechtmatige content. Dit plaatsen kan mensen persoonlijk raken. Het is informatie dat door mensen op het internet wordt geplaatst, dat in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Voorbeelden van onrechtmatige content zijn online bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno.
  • Ongewenste content. Dit is niet strafbaar en niet onrechtmatig. Maar deze vorm van content kan wel vervelende gevolgen hebben voor een gemeente. Voorbeelden van deze ongewenste content is het plaatsen van ‘fake informatie’. Burgers kunnen hier onrustig van worden, wat effect kan hebben op de openbare orde.

Maatregelen

Welke maatregel ingezet wordt hangt weer af van het type inhoud dat geplaatst wordt. In onderstaande schema staat kort per vorm welke interventies ingezet kunnen worden.

Vorm

Rechtsbasis om op te treden

Maatregelen
Illegale content Wetboek van strafrecht Verwijdering, vervolging
Onrechtmatige content Burgerlijk Wetboek; Algemene Verordening Gegevensbescherming Verwijdering, schadevergoeding/boete
Ongewenste content Geen O.a. feiten natrekken, counterspeech*


Bron: Beleidsreactie Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering onrechtmatige online content (2021)

* tactiek om haatdragende taal of verkeerde informatie tegen te gaan door een alternatief verhaal te presenteren in plaats van met censuur van de beledigende toespraak.

Verwijderen onrechtmatige content

Onrechtmatige online content is informatie, door mensen op het internet geplaatst, die in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Hierbij moet, bijvoorbeeld, gedacht worden aan bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno.

Het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) biedt inzicht in de juridische en praktische haalbaarheid van een voorziening voor de verwijdering van onrechtmatige online content die mensen persoonlijk raakt.

Mediaberichten 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid