Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

4b. Evalueren op proces

Met de procesevaluatie wordt het proces van de gehele aanpak nazorg overvallen geëvalueerd. Na zo'n evaluatie zijn uitspraken te doen over de kosten, de uitvoering van acties, de medewerking van bepaalde groepen, partijen of mensen en ook de manier waarop de nazorg van overvallen in de toekomst het best tot stand kan komen. 

De informatie uit de procesevaluatie kan helpen de resultaten van de effectevaluatie te verklaren.

Enkele voorbeeldvragen voor de opzet van een procesevaluatie:

  • Hoe is de samenwerking tussen de betrokken partijen?
  • Was de informatie-uitwisseling optimaal geregeld?
  • Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen voldoende duidelijk?
  • Leveren de verschillende partijen een gelijkwaardige input of zijn er één of meerdere partijen die er harder aan trekken? Zo ja, welke?
  • Communiceert de coördinator nazorg voldoende met de overige partijen?
  • Zijn er knelpunten in de samenwerking ontstaan bij het uitvoeren van de geplande activiteiten?
  • Wat is de geleverde financiële, personele en organisatorische inspanning?
  • Zijn er voldoende middelen (financiën en tijd) beschikbaar?
  • Was extra financiering noodzakelijk?
  • Op welke manier kan de afstemming tussen de betrokken partijen worden verbeterd?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid