Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

4a. Evalueren op effect

In hoeverre zijn de uitgezette acties succesvol? Bijvoorbeeld of preventieadviezen ook worden doorgevoerd door de ondernemers die gebruik maakten van het nazorgplan. Deze en andere vragen worden beantwoord bij het (tussentijds) evalueren van de genomen maatregelen.

De effectevaluatie is wel de laatste stap, maar het nadenken erover begint al bij het opstellen van het plan van aanpak.

In grote lijnen toets je de volgende doelstellingen van de nazorg overvallen:

  • Het geven van adequate aandacht en ondersteuning aan het getroffen slachtoffer en zijn/haar omgeving.
  • Het verhogen van het veiligheidsniveau om de kans op herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn bijvoorbeeld de preventieve maatregelen uitgevoerd.
  • Het herstel van het veiligheidsgevoel bij het slachtoffer en zijn/haar omgeving.
  • Het verkrijgen van informatie ten aanzien van overvallen, het veiligheidsniveau en de actiebereidheid van het slachtoffer. Hiermee kan de algehele aanpak overvallen worden aangepast om in de toekomst overvallen te voorkomen.

Een enquête is de geëigende methode om de nazorg snel en efficiënt te evalueren. Slachtofferhulp Nederlands belt alle, bij haar bekende, slachtoffers van een overval na om de subsidieregeling slachtoffers overval, herstelbemiddeling en lotgenotencontact onder de aandacht te brengen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid