Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

3c. Organiseren wijkgerichte acties

Beperk je bij het verlenen van de nazorg niet alleen tot het directe slachtoffer. Je dient ook nazorg te verlenen op wijkniveau, denk aan de omstanders, verontruste bewoners of andere bedrijven in de wijk.

Bedrijfsoverval

 • Informeer ondernemers aan hetzelfde plein, dezelfde wijk, van dezelfde ondernemersvereniging over de overval en stel ze op de hoogte van de preventiemogelijkheden en (lokale) regelingen.
 • Ga in gesprek met de ondernemersvereniging.
 • Maak binnen 2 tot 3 weken afspraken over een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met de ondernemersvereniging, zeker bij een overval die voor veel onrust in de omgeving zorgt.
 • Wijs de ondernemersvereniging op de mogelijkheden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de mogelijkheden daarbinnen van financiering van preventieve maatregelen.
 • Biedt als verdere impuls eventueel een afroomkluis en/of pinautomaat aan. Denk hierbij ook aan het geven van informatie over goed gebruik.
 • Verwijs naar de 9 punten van excellent cameratoezicht.

Woningoverval

 • Ga in gesprek met de woningcorporatie als dit in de voorbereidende fase nog niet is gebeurd. Samen met de woningcorporatie stem je af welke maatregelen voor de wijk kunnen worden genomen.
 • Informeer bewoners aan hetzelfde plein, dezelfde straat, dezelfde wijk over de overval en stel ze op de hoogte van de mogelijkheden voor het nemen van preventieve maatregelen en (lokale) regelingen. Het accent ligt op Veilig Wonen. Het voorkomen van een overval en hoe hiermee om te gaan is een onderdeel hiervan. Naast de gemeente zijn belangrijke partners hierbij: politie, PKVW-adviseurs, ouderenbond, verzekeraars en/of slachtofferhulp. Voorbeelden zijn te vinden bij voorlichting aan ondernemers en burgers in de database overvalpreventie.
 • Maak binnen 2 tot 3 weken afspraken over een bewonersbijeenkomst in samenwerking met de vereniging van eigenaren, woningcorporatie en politie. Maak hierbij gebruik van het Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst organiseren op de PKVW-website. Dit digitale stappenplan is bedoeld voor (veiligheids)professionals die een bijeenkomst over veilig wonen voor bewoners (over woninginbraak, babbeltrucs en woningovervallen) willen organiseren. Het stappenplan biedt informatie en tips over onder andere de uitnodigingsstrategie, de voorlichter, de planning, het programma en de communicatie rond de bijeenkomst. Ook voorziet het stappenplan in praktische voorbeelden, zoals uitnodigingsteksten, evaluatieformulieren en een PowerPoint presentatie met een uitgewerkt programma over woninginbraak, babbeltrucs en woningovervallen.
 • Maak voor de koopsector afspraken met PKVW-bedrijven over een advies op maat of leg hiervoor de verantwoordelijkheid bij de vereniging van eigenaren. Wellicht zijn er ook kortingsacties mogelijk met plaatselijke ondernemers, zodat deelnemers van de bijeenkomsten tegen gereduceerde prijzen SKG-gecertificeerde beveiligingsproducten kunnen aanschaffen.
 • Biedt als verdere impuls een deurspion en/of kierstandhouder aan en geef informatie over goed gebruik. Ook kan (hulp) bij montage worden aangeboden. Maak voor huurwoningen afspraken met de woningcorporatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid