Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

3b. Verdiepen in de hulpvraag

Wil je tijdens het bezoek aan het slachtoffer de hulpvraag verdiepen en een gericht aanbod leveren, dan kun je gebruik maken van de regelingen en maatregelen die vermeld staan in de HIC-preventiewijzer.

Houd bij het kiezen van het aanbod en de te nemen acties rekening met de mogelijkheden binnen de gemeente, het type overval en de tijdspanne die is verstreken tussen de overval en jouw acties.

Aanbod bij een bedrijfsoverval

 • Als het slachtoffer baat denkt te hebben bij een gesprek met de dader, dan kan de organisatie
   Perspectief herstelbemiddeling daarbij bemiddelen. Zij organiseren en begeleiden contact tussen
  slachtoffers en daders.
 • Wijs het slachtoffer op de mogelijkheden die het schadefonds geweldsmisdrijven kan bieden.
 • Bestaat er een gemeentelijk noodfonds voor financiële hulp om (preventieve) maatregelen te nemen na een overval? Zo ja, wijs de slachtoffers hier op. Zo nee, bekijk of schrijnende gevallen (financiële) hulp op maat kunnen krijgen.
 • Wijs het slachtoffer op de 9 punten van excellent cameratoezicht.
 • Biedt als verdere impuls eventueel een afroomkluis en/of pinautomaat aan.
 • Vraag bij slachtoffers van een bedrijfsoverval ook naar de beveiliging thuis.
 • Bij een opgeloste overval kan het slachtoffer de zitting bezoeken en gebruik maken van het spreekrecht. De gemeentelijke coördinator stemt dit af met het Openbaar Ministerie.

Aanbod bij een woningoverval

 • Stel vast of het een huur- of koopwoning betreft. In het eerste geval heeft de woningcorporatie een belangrijke taak.
 • Biedt hulp bij het aanvragen/invullen van formuleren.
 • Als het slachtoffer baat denkt te hebben bij een gesprek met de dader, dan kan de organisatie
   Perspectief herstelbemiddeling daarbij bemiddelen. Zij organiseren en begeleiden contact tussen
  slachtoffers en daders.
 • Wijs het slachtoffer op de mogelijkheden die het schadefonds geweldsmisdrijven kan bieden.
 • Bestaat er een gemeentelijk noodfonds voor financiële hulp om (preventieve) maatregelen te nemen na een overval? Zo ja, wijs de slachtoffers hier op. Zo nee, bekijk of schrijnende gevallen (financiële) hulp op maat kunnen krijgen.
 • Van de bewoners wordt verwacht dat ze bijdragen aan het voorkomen van herhaald slachtofferschap door eventuele aanbevelingen over te nemen en preventieve maatregelen te (laten) aanbrengen. Indien het een huurwoning betreft dan monteert de woningcorporatie (gratis) de preventieve maatregelen.
 • Biedt als verdere impuls een deurspion en/of kierstandhouder aan en geef informatie over goed gebruik. Ook kan (hulp) bij montage worden aangeboden. Maak voor huurwoningen afspraken met de woningcorporatie.
 • Gebruik waar mogelijk informatie uit de infosheets van het Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst organiseren van het CCV (preventietips, informatie overvallen, RAAK). Ook kan een PKVW-adviseur worden ingezet om het slachtoffer te adviseren bij de beveiliging van de woning.
 • Bij een opgeloste overval kan het slachtoffer de zitting bezoeken en gebruik maken van het spreekrecht. De gemeentelijke coördinator stemt dit af met het Openbaar Ministerie.
 • Aan slachtoffers van woningovervallen wordt ook gevraagd of ze ondernemer zijn. De kans is dan groot dat er dan een relatie bestaat tussen de opbrengst uit de onderneming en de overval in de woning.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid