Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

3a. Contact met het slachtoffer

Neem bij het afleggen van een eerste bezoek vanuit de gemeente aan het slachtoffer de volgende overwegingen mee:

  • Let op de timing van het bezoek na de overval. De politie moet een onbelemmerde start kunnen maken met het opsporingsonderzoek. Ook is het goed als de eerste heftige emoties al wat gezakt zijn.
  • Bij veel overvallen is het niet noodzakelijk dat de burgemeester zelf, namens de gemeente, het eerste bezoek aflegt aan het slachtoffer. Dit kan hij/zij overlaten aan een ambtelijke vertegenwoordiger of de coördinator/contactpersoon nazorg. Je kunt de afweging maken dat alleen bij een ernstige overval de burgemeester het slachtoffer bezoekt. Natuurlijk hangt het ook van de persoonlijke stijl van de burgemeester af of hij/zij het slachtoffer bezoekt.
  • Bij dit eerste bezoek gaat het vooral om tonen van empathie en het wijzen op de mogelijkheden voor hulp. Geef het slachtoffer een 'VIP-benadering'.
  • Vanwege het bestuurlijke karakter van dit bezoek is het beter wanneer er geen politie aanwezig is bij dit bezoek. Is die er wel dan is de kans groot dat het accent meer op het strafrechtelijke komt te liggen, hetgeen niet het doel is van het bezoek vanuit de gemeente.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid