Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

3. Verlenen nazorg

Nu komt het er op aan om de nazorg op maat daadwerkelijk te coördineren en verlenen. Het slachtoffer of de buurt krijgt, na de overval, een mix van verschillende initiatieven aangeboden door de gemeentelijke coördinator. Het kan hierbij gaan om landelijke, regionale of lokale initiatieven.

Check

Het slachtoffer wordt tijdens de aangifte van de overval bij de politie gewezen op de diensten van Slachtofferhulp Nederland. Voordat de gemeente contact opneemt met het slachtoffer, gaat u na of er al contact is geweest tussen het slachtoffer en Slachtofferhulp. Of, in geval van een bedrijfsoverval, met de brancheorganisatie. Op basis hiervan kun jehet aanbod aan het slachtoffer aanpassen.

Laat u adviseren

Slachtofferhulp Nederland kan, voorafgaand aan het (eerste) bezoek, adviseren over de inhoud van het aanstaande bezoek. Zij hebben de expertise en het inzicht hoe een gesprek met het slachtoffer na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis moet plaatsvinden. Maak hiervan gebruik en laat je adviseren.

Aanbod en acties

Bij het overzicht van het daadwerkelijke aanbod van de nazorg wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Contact met het slachtoffer
 • Verdiepen in de hulpvraag:
  • bij een bedrijfsoverval
  • bij een woningoverval
 • Wijkgerichte acties:
  • bij een bedrijfsoverval
  • bij een woningoverval

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid