Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

2c. Besluit verlenen nazorg

Na de melding van een overval bespreekt de gemeentelijke coördinator met de (contactpersoon van de) politie of een bezoek namens de gemeente of door de burgemeester zelf de goede keuze is.

Zo ja, dan wordt aan het slachtoffer gevraagd of deze openstaat voor een bezoek. Zo niet, dan beperkt de directe nazorg aan het slachtoffer zich tot de rol van Slachtofferhulp Nederland en/of door de branches geboden diensten (bijvoorbeeld D.Oe.N.).

Het is verstandig om criteria te definiëren op basis waarvan u wel of geen nazorg verleent. Dergelijke criteria zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk actie kunt ondernemen na een overval. Denk hierbij aan simpele criteria, zoals de vraag of het slachtoffer nazorg wel of niet op prijs stelt. Bijzondere criteria kunnen zijn dat het slachtoffer zelf betrokken is bij criminele activiteiten. Dit speelt bijvoorbeeld bij een overval op een hennepkwekerij. In dit laatste geval bent u afhankelijk van de informatie die de politie kan leveren. De gemeentelijke coördinator vraagt de politie naar mogelijke bezwaren tegen het verlenen van nazorg.

Nota bene: Het niet verlenen van nazorg aan het directe slachtoffer betekent niet dat verdere nazorg geheel is uitgesloten. In het geval van een overval op een hennepkwekerij is een buurtgerichte actie door de politie (zie 'verlenen nazorg') juist gewenst.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid