Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

1f. Opstellen nazorgplan

In een nazorgplan kun je alles vastleggen omtrent de doelstellingen, maatregelen, samenwerkingspartners en de rolverdeling van de nazorg na overvallen. Het is van belang om zo concreet mogelijk te zijn maken bij het opstellen van het nazorgplan.

Het nazorgplan:

  • is een bewijs van samenwerking,
  • maakt de te realiseren doelen inzichtelijk,
  • houdt het proces beheersbaar,
  • geeft een beeld van de werkorganisatie en
  • maakt de daadwerkelijke maatregelen en activiteiten duidelijk.

Kortom: het nazorgplan biedt een kader aan alle partijen die betrokken zijn bij de nazorg aan slachtoffers van overvallen. Ook geeft het ondersteuning bij het managen van de uitvoering en informatie aan overige geïnteresseerden.

Opstellen draaiboek/protocol

Je kunt het nazorgtraject vastleggen in een draaiboek of protocol. Hierin staat bijvoorbeeld welke stappen je moet nemen als er een woningoverval of een bedrijfsoverval heeft plaatsgevonden.

Spreek bijvoorbeeld in het draaiboek af in welke gevallen en wanneer het slachtoffer namens het bestuur wordt bezocht. Bij een woningoverval of bedrijfsoverval kunnen de nazorg en samenwerkingspartners in de uitvoering verschillen. Dit kan een reden zijn om een apart draaiboek voor deze typen overvallen ontwikkelen.

Je geeft in het aparte draaiboek aan hoe de regie in het (specifieke) geval van een bedrijfsoverval of woningoverval is geregeld. Het draaiboek voor een woning- of bedrijfsoverval is een stapsgewijs overzicht van de nazorg die het slachtoffer ontvangt, welke partijen in de uitvoering betrokken zijn, wanneer ze betrokken zijn en hoe de communicatie tussen de ketenpartners verloopt.

De ingrediënten voor een dergelijk draaiboek zijn terug te vinden in het stappenplan bij Screenen en Verlenen Nazorg.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid