Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

1d. Inventariseren samenwerking

Inventariseer de mogelijke partners die je kunt betrekken in de voorbereiding en uitvoering van de lokale nazorg van overvallen. Formuleer ook de rol die zij gaan innemen bij de uitvoering.

Hieronder zie je in een overzicht welke mogelijke partners je kunt betrekken en wat hun rol kan zijn. Natuurlijk gaat dit alles in afstemming met de coördinator/contactpersoon.

Actoren Rol
Gemeente Regierol nazorg overvallen (en preventie)
Politie Eerste ambulante opvang slachtoffers
Strafrechtelijk (opsporings-)onderzoek
Openbaar Ministerie Opsporen en vervolging, informeren en begeleiden bij een strafzaak
Ondernemers-/
winkeliersvereniging
Stimuleren van bewustwording, daadwerkelijk treffen  van maatregelen en samenwerken via bijvoorbeeld een Keurmerk Veilig Ondernemen
Slachtofferhulp
Nederland
Bieden van juridische, praktische en emotionele ondersteuning bij het verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade
Buurtvereniging/
buurtbewoners
Stimuleren van bewustwording, daadwerkelijk treffen van maatregelen
Platform Veilig Ondernemen (PVO) Algemene voorlichting en activiteiten om de bewustwording en de samenwerking te bevorderen
Slachtofferhulp Detailhandel Begeleiding na geweld, overval, ongeval of sterfgeval in de winkel (uitgevoerd door D.O.e.N)
Brancheverenigingen Leden ondersteunen
Verzekeraars

Schade-afwikkeling en ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen

Woningcorporaties Beveiligen van de woningen en voorlichting geven over preventieve maatregelen
PKVW-erkende bedrijven Advies op maat, offertes en montage van woningbeveiliging.
Ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB ontplooien diverse initiatieven op het gebied van preventie van woningovervallen voor senioren.

 
Meer informatie over samenwerken is te vinden in het CCV-dossier Aanpak overvallen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid