Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen


stappenplan
 

1a. Aanstellen coördinator

De coördinator nazorg coördineert de nazorg aan slachtoffers van een overval in een gemeente. Het is ook mogelijk om een contactpersoon te benoemen in plaats van een coördinator.

Nadruk bij deze coördinerende functie ligt op de regie van de nazorg en het nemen van initiatief om de nazorg daadwerkelijk te verlenen als er een overval heeft plaatsgevonden. De nazorg dient u in brede zin op te vatten: het betreft niet alleen de directe zorg aan het slachtoffer, maar het omvat ook het bieden van mogelijkheden om preventieve maatregelen te nemen om overvallen te voorkomen. Niet alleen voor de slachtoffers van een overval, maar ook voor personen in de nabije omgeving van de plaats waar een overval heeft plaatsgevonden. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor de gemeente.

Spin in het web

De coördinator/contactpersoon fungeert als spin in het web. Hij/zij beperkt zich niet alleen tot regievoering, maar heeft ook uitvoerende taken. Denk aan het (laten) bezoeken van slachtoffers en het samen met partners organiseren van informatiebijeenkomsten en bezoeken van ondernemers en/of inwoners van de gemeente om hen voor te lichten over preventieve maatregelen.

Vanwege een directe lijn met de burgemeester en de politie is het verstandig dat de coördinator/contactpersoon valt onder de gemeentelijk afdeling Openbaar Orde en Veiligheid (OOV). De persoon binnen de gemeente die de noodzakelijke gegevens van de politie ontvangt moet met een zogenoemd aanwijzigingsbesluit hiervoor het mandaat krijgen(zie ook onder informatie-uitwisseling).

In deze voorbereidende fase is het aan te bevelen om te kijken naar de bestaande organisatiestructuur van de aanpak van overvallen in de gemeente. Zie het CCV-dossier Aanpak overvallen voor meer informatie over deze organisatiestructuur.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid