Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen

Gewelddadige vermogenscriminaliteit - Overvallen en straatroof 2013

Zowel het aantal bedrijfsovervallen, woningovervallen als straatroven daalde in 2013. De bedrijfsovervallen laten de grootste daling zien met achttien procent. Dit blijkt uit het politieonderzoek 'Gewelddadige vermogenscriminaliteit' over 2013.

Probleemstelling

Het vergroten van inzicht in de (ontwikkeling van de) overval- en straatroofcriminaliteit in Nederland.

Beschrijving

Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit verschillende politie-interne bronnen. Deze bronnen geven alleen inzicht in de ontwikkeling van de kenmerken van bekende verdachten. Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over álle overvallers en straatrovers.

Enkele conclusies

Overvallen

 • Sinds 2009 neemt het aantal overvallen af. In 2013 gaat het om 1.633 overvallen, een afname van achttien procent. Deze daling zet door in de eerste vijf maanden van 2014.
 • Het aantal overvallen in de wintermaanden daalt sneller dan het aantal overvallen in de zomer. Wellicht heeft dit te maken met de inzet van het 'Donkere Dagen Offensief'.
 • Ook het aantal woningovervallen daalde in 2013. Bij woningovervallen was echter sprake van slechts een lichte daling. Hierdoor is het aandeel woningovervallen op het totaal aantal overvallen gestegen (naar 39 procent).
 • Verdachten van overvallen zijn meestal mannen met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar, waarbij verdachten met een niet-westerse herkomst nog steeds oververtegenwoordigd zijn. Zij vormen meer dan de helft van het totale aantal verdachten.
 • De meeste verdachten plegen de overval in de eenheid waar zij wonen en dit percentage neemt ook toe.
 • Er is minder vaak een vuurwapen gebruikt dan in 2012, maar het aandeel overvallen met een slag- of steekwapen is toegenomen.

Straatroof

 • In 2013 zijn iets meer dan zevenduizend straatroven gepleegd, dat is een afname van dertien procent ten opzichte van het jaar ervoor.
 • Straatroven worden vooral gepleegd in de grote steden: de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vormen de top 3. Met name Amsterdam springt er negatief uit: bijna een derde van alle straatroven (ruim 2.200) is in Amsterdam gepleegd.
 • Het aantal straatroven per maand fluctueert tussen de vijf- en zeshonderd. De uitschieters in de wintermaanden zijn verdwenen. Van alle straatroven vindt nagenoeg de helft op de dagen van vrijdag tot en met zondag plaats. Gemiddeld genomen geldt: hoe later op de dag het is, hoe meer straatroven er worden gepleegd.
 • Het meest populaire roofgoed is de mobiele telefoon
 • Van de slachtoffers van straatroof is ongeveer zestig procent man en veertig procent vrouw. Vooral jongeren worden slachtoffer van straatroof, we zien dat 53 procent jonger is dan 25 jaar.
 • Straatroven worden meestal door een of twee mannen gepleegd, waarbij driekwart van de verdachten jonger is dan 25 jaar. Binnen die groep zijn de meesten minderjarig. Zeventig procent van de verdachten is in Nederland geboren.

Auteurs

J. van der Mark, D. van Nobelen en S. Mesu

Organisatie

Politie

Bestanden