Product toegevoegd aan winkelmand
 

Nazorg slachtoffers overvallen

Documenten

Filter zoekresultaten

Onderzoeksresultaten diefstal en agressie bij winkeliers

03 oktober 2015

In dit onderzoek wordt aan de hand van een enquête inzichtelijk gemaakt welke veiligheidsproblemen er in het winkelgebied of op het bedrijventerrein spelen. In totaal betreft het op dit moment 52.000 enquêtes met zestig uitgebreide vragen over alle aspecten van veiligheid, en over de maatregelen die de ondernemers in de KVO-gebieden nemen om de veiligheid te verbeteren. In principe vindt na ongeveer twee jaar weer een veiligheidsanalyse (1-meting) plaats. Hiermee wordt bekeken of de maatregelen, uitgevoerd na de eerste analyse, het gewenste effect hebben gesorteerd.

lees meer

Slachtofferondersteuning door de politie

24 oktober 2013

Er is steeds meer oog voor de positie van slachtoffers van criminaliteit. Over de dienstverlening van de politie op dit terrein zijn positieve ontwikkelingen te melden. Dit kan gunstig uitpakken voor de tevredenheid over de politie-organisatie, blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar ervaringen met de slachtofferondersteuning door de politie.

lees meer

Lokale aanpak van woningovervallen

26 februari 2013

Het totale aantal overvallen in Nederland daalt sinds 2009. Maar het aandeel woningovervallen neemt toe: in 2012 betrof ongeveer een derde van de overvallen de woning. Gemeenten werken aan beleid, nazorg aan slachtoffers, en een persoonsgerichte aanpak. ''Een woningoverval hakt er echt in.''

lees meer