Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving


Programmatisch handhaven

Programmatisch handhaven is een cyclische methode om te komen tot een gedragen en afgewogen interventiebeleid gericht op naleving van regelgeving. De methode bestaat uit vijf samenhangende stappen. Voor elke stap heeft het CCV verschillende ondersteunende instrumenten beschikbaar die je zelf kunt toepassen. Klik op de stappen voor meer informatie.

Het CCV ontwikkelt en ondersteunt

Het CCV is beheerder van het programmatisch handhaven en ontwikkelt analyse-instrumenten. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt het CCV departementen, uitvoeringsdiensten en toezichthouders bij de implementatie van (delen van) het programmatisch handhaven op casusniveau. In uitzonderlijke gevallen verleent het CCV op verzoek van deze instellingen ook maatwerkondersteuning. Neem voor meer informatie contact op met Jorik van Bijlert: 06 261 628 34.

Publicaties

Gids voor gemeenten, waterschappen en provincies

Het stappenplan programmatisch handhaven is gebaseerd op Programmatisch handhaven - Gids voor gemeenten, waterschappen en provincies.

Gids voor departementen en inspecties

Het stappenplan programmatisch handhaven is gebaseerd op Programmatisch handhaven - Gids voor departementen en inspecties.