Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving


NEN en het CCV breiden samenwerking uit

NEN en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken sinds 2016 samen om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De succesvolle samenwerking is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (het CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor brandblusinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

De samenwerking tussen NEN en het CCV levert duidelijke normen en voorschriften op die beter aansluiten bij de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. Ze zijn optimaal toepasbaar in het hele proces, van ontwerp tot installatie, tegen de laagst mogelijke kosten.

Praktisch en uitvoerbaar

Voor adviseurs biedt een duidelijk omschreven norm houvast om een doeltreffende brandbeveiliging te ontwerpen voor iedere situatie. Installateurs krijgen een norm die praktisch en uitvoerbaar is. En verzekeraars de zekerheid dat installaties die volgens de norm zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden, het risico op een brand verminderen. Tenslotte wordt het voor certificatie- en inspectie-instellingen gemakkelijker om deze installaties te certificeren en te inspecteren.

Veiligheid en continuïteit

Een brandmeldinstallatie stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals ontruimingsalarmsystemen, liften of blusinstallaties. Hoe sneller een brand gedetecteerd is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Het is daarom van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is.

Brandblussystemen blussen automatisch een beginnende brand en brengen deze zo onder controle tot de brandweer is gearriveerd. Hierdoor kan schade aan het gebouw, de inventaris of de omgeving worden beperkt.

Beide systemen kom je vaak tegen in kantoren, ziekenhuizen, winkelcentra, warenhuizen, grote hallen voor transport en opslag en in tuin- en doe-het-zelf zaken. Voor opslag van gevaarlijke stoffen en vuurwerk zijn deze systemen verplicht.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over normen, het normalisatieproces, of over deelname aan normcommissies: neem contact op met NEN: Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 297, of e-mail mb@nen.nl.