Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving


Lopend onderzoek

Momenteel worden de volgende onderzoeken uitgevoerd in opdracht en onder begeleiding van het programma Handhaving en Gedrag:

  1. Dr. Meike Bokhorst (Universiteit Utrecht) - De herfst van de patriarch: onderzoek naar indicatoren voor het verval van bestuurders.
  2. Arne Meeldijk (UWV/Radboud Universiteit) – Sancties voor uitkeringsgerechtigden: een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?
  3. Dr. Félice van Nunspeet (Universiteit Utrecht) – Alarmbellen in ons brein: de invloed van sociale norm compliance op cognitieve error-detectie.
  4. Prof. dr. Femke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) - Heeft het vertrouwen van burgers in toezichthouders invloed op het vertrouwen in de sector?
  5. Dr. Marieke Kluin (Universiteit Leiden) - Vervolgonderzoek naar de relatie tussen regelnaleving en ongevalsrisico bij Brzo-bedrijven.
  6. Ewald de Bruijn Msc. (Erasmus Universiteit Rotterdam) - Vertrouwen in prioriteringssystematiek.

De uitkomsten van (een deel van) deze onderzoeken worden naar verwachting tijdens het congres Handhaving en Gedrag in 2020 gepresenteerd.

Afgerond onderzoek

Sinds 2007 hebben verschillende onderzoekers in opdracht en onder begeleiding van het programma Handhaving en Gedrag onderzoek gedaan naar gedrag in relatie tot regelnaleving.

Je kunt de publicaties gratis downloaden:

Publicaties bestellen

Wil je liever een fysiek exemplaar? Je kunt de publicaties bestellen via Boom Uitgevers.