Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving


Gedragsonderzoek

Waarom leven burgers en bedrijven eigenlijk regels (niet) na? En wat betekent dat voor de rol en werkwijze van beleid, toezicht en handhaving?

Om hier meer over te weten te komen, is onderzoek zeer belangrijk. Het programma Handhaving en Gedrag richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over gedrag in relatie tot regelnaleving. Vanuit verschillende disciplines van de wetenschap kijkt het programma naar de grote beleids- en handhavingsvraagstukken.

Producten

Het programma Handhaving en Gedrag ontwikkelt en verspreidt wetenschappelijke kennis op drie verschillende manieren:

  • Onderzoeken 
    Jaarlijks voeren gevestigde en jonge onderzoekers in opdracht en onder begeleiding van het programma onderzoeken uit. De onderzoeksopdrachten komen in samenspraak met beleidsmakers, toezichthouders en de wetenschap tot stand. De afgeronde onderzoeken worden gepubliceerd en zijn online beschikbaar. Heb je een onderzoeksvoorstel dat past binnen het programma? Mail het naar handhavingengedrag(at)hetccv.nl

  • Congres Handhaving en Gedrag
    Tweejaarlijks vindt het landelijk congres Handhaving en Gedrag op een bijzondere locatie in Nederland plaats. Het congres is bedoeld voor strategische beleidsmakers bij departementen en toezichthouders. Op het congres worden de laatste gedragswetenschappelijke inzichten gedeeld. Het congres is daarnaast ook bedoeld om de dialoog tussen wetenschap en praktijk over de thema’s van morgen te faciliteren. De agenda van het programma wordt er mede bepaald.

  • Kennistafels
    Een aantal keer per jaar organiseert het programma – in lijn met het congres – kennistafels. Deze kennistafels zijn bedoeld voor voorlopers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op thema’s die de aandacht hebben, maar nog niet rijp zijn voor direct onderzoek. Met beleidsmakers en wetenschappers verkennen we deze thema’s.

Programma Handhaving en Gedrag

Het programma Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie SZW en het CCV. Het CCV verzorgt de projectleiding van het programma.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van het programma Handhaving en Gedrag? Meld je dan aan om opgenomen te worden op de mailinglijst. Je ontvangt informatie over de publicatie van onderzoeken, het tweejaarlijks congres en de kennistafels.

Neem voor meer informatie, bijvoorbeeld over de nieuwe onderzoeken, contact op met Jorik van Bijlert.