Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving


Gedragsonderzoek

Waarom leven burgers en bedrijven eigenlijk regels (niet) na?
En wat betekent dat voor de rol en werkwijze van beleid, toezicht en handhaving?

Om hier meer over te weten te komen, is onderzoek zeer belangrijk. Het programma Handhaving en Gedrag richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over gedrag in relatie tot regelnaleving. Vanuit verschillende disciplines van de wetenschap kijkt het programma naar de grote beleids- en handhavingsvraagstukken:

 • Hoe werkt straffen, belonen, vertrouwen en rechtvaardigheidsbeleving nu eigenlijk echt?
 • Wat is de rol en invloed van de sociale omgeving, intermediairs en toezicht?
 • Hoe spelen procesdesign en de fysieke omgeving in op gedrag (nudges)?
 • Wat is de relatie tussen de levensloop van een bedrijf of de ontwikkeling van de markt en de naleving?

Kortom: welke mechanismen en motieven spelen een rol bij compliant of deviant gedrag en hoe werken de invloeden van beleid en toezicht daarbij?

Producten

Het programma Handhaving en Gedrag ontwikkelt en verspreidt wetenschappelijke kennis op drie verschillende manieren:

 • Onderzoeken
  Jaarlijks voeren gevestigde en jonge onderzoekers in opdracht en onder begeleiding van het programma onderzoeken uit. De onderzoeksopdrachten komen in samenspraak met beleidsmakers, toezichthouders en de wetenschap tot stand. De afgeronde onderzoeken worden gepubliceerd en zijn gratis online beschikbaar. 
 • Congres Handhaving en Gedrag
  Tweejaarlijks vindt het landelijk congres Handhaving en Gedrag op een bijzondere locatie in Nederland plaats. Het congres is bedoeld voor strategische beleidsmakers bij departementen en toezichthouders. Op het congres worden de laatste gedragswetenschappelijke inzichten gedeeld. Het congres is daarnaast ook bedoeld om de dialoog tussen wetenschap en praktijk over de thema’s van morgen te faciliteren. De agenda van het programma wordt er mede bepaald.
 • Kennistafels
  Een aantal keer per jaar organiseert het programma – in lijn met het congres – kennistafels. Deze kennistafels zijn bedoeld voor voorlopers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op thema’s die de aandacht hebben, maar nog niet rijp zijn voor direct onderzoek. Met beleidsmakers en wetenschappers verkennen we deze thema’s.

Programma Handhaving en Gedrag

Het programma Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie SZW en het CCV. Het CCV verzorgt de projectleiding van het programma.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van het programma Handhaving en Gedrag? Meld u dan aan om opgenomen te worden op de mailinglijst. U ontvangt informatie over de publicatie van onderzoeken, het tweejaarlijks congres en de kennistafels.

Neem voor meer informatie, bijvoorbeeld over de nieuwe onderzoeken, contact op met Jorik van Bijlert.