Product toegevoegd aan winkelmand
 

Gedrag en samenleving

Waarom zou ik de wet naleven?

Samenvattingenbundel onderzoeken en Handhaving en Gedrag

De kennis vanuit de gedragswetenschappen levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van de handhaving. Daarom passen steeds meer handhavers en toezichthouders deze kennis toe in het handhavingsbeleid. Het CCV heeft in het 'theoretisch perspectief op nalevings- en overtredingsmotieven' recente inzichten vanuit de gedragswetenschappen toegepast in het domein van handhaving en regelnaleving.

Beredeneerde en automatische motieven

Vanuit de gedragswetenschappen is bekend dat gedrag niet alleen gestuurd wordt door beredeneerde, weloverwogen keuzes, maar ook door automatische, intuïtieve oordelen. Dit geldt ook voor nalevings- of overtredingsgedrag. Bij het in kaart brengen van motieven voor naleving of overtreding is het dus van belang om naast de beredeneerde, weloverwogen motieven ook de automatische, intuïtieve motieven in kaart te brengen.

Het 'theoretisch perspectief op nalevings- en overtredingsmotieven' beschrijft op toegankelijke wijze de gedragswetenschappelijke inzichten over beredeneerde en automatische processen en licht de belangrijkste motieven voor naleving en overtreding toe. Het perspectief besluit met het 'Duale model voor Naleving en Overtreding'. Dit model fungeert als raamwerk voor het in kaart brengen van de motieven voor naleving of overtreding.

Bestanden