Product toegevoegd aan winkelmand
 

Gedrag en samenleving

Trendrapport Toezicht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een Trendrapport Toezicht gepubliceerd. Het Trendrapport geeft inzicht in recente ontwikkelingen in het toezicht.

Het CCV dook eind 2018 voor het eerst samen met onder andere de politie, markttoezichthouders, de Inspectieraad en VIDE in de trends van het toezicht tijdens een door het CCV georganiseerd Trendcafé. Het Trendrapport kwam tot stand op basis van inzichten uit de debatten met veiligheidsprofessionals tijdens het Trendcafé en de nieuwsberichtenanalyse die daaraan vooraf ging. 

De belangrijkste trends

  • De inzet van data en nieuwe technologieën voor de toezichtpraktijk.
  • Het inzetten van burgers en bedrijven voor de toezicht- en handhavingspraktijk.
  • (Inter)nationale samenwerking tussen verschillende toezichthoudende en handhavende partijen.
  • Evidence-based toezicht en interventies: de vraag om verbinding tussen gedragswetenschap en toezicht en een toetsing van de effectiviteit van toezicht.
  • De toezichtparadox als onderliggende trend: in de samenleving is er zowel een stroming die vraagt om strengere regels en streng handhaven, als een stroming met behoefte aan minder knellende regels, minder toezichtlast en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

Onderwerpen in de media

Naast bovengenoemde ontwikkelingen kwamen uit de nieuwsberichtenanalyse ook de volgende  inhoudelijke onderwerpen die (ineens) meer aandacht kregen het afgelopen jaar:

  • Fraude
  • Privacy
  • Milieu en dierenwelzijn
  • Misleiding consumenten

Downloaden

Het Trendrapport Toezicht kun je hier downloaden.