Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving

Horen, zien en spreken

30 december 2016

Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders

Concurrenten, leveranciers of ketenpartners zijn vaak op de hoogte van misstanden in organisaties waarmee zij een professionele relatie hebben.

Probleemstelling

Wat beweegt omstanders die een professionele relatie onderhouden met een organisatie bij wie zij een misstand vermoeden, om deze misstand te melden bij handhavingsinstanties en wat zijn hun ervaringen?Dit onderzoek geeft voor het eerst wetenschappelijk antwoord op deze vragen.

Beschrijving

Concurrenten, leveranciers of ketenpartners zijn vaak op de hoogte van misstanden in organisaties waarmee zij een professionele relatie hebben. Als zij dit melden bij publieke toezichthouders kan dit de handhaving ten goede komen. Dit onderzoek richt zich op beweegredenen en ervaringen van deze externe melders.

Er is al veel onderzoek gedaan naar klokkenluiders die van binnenuit op de hoogte zijn van, of zelfs deelnemen aan overtredingen. Naar de vraag wat externe melders beweegt om overtredingen te melden is tot nu toe echter nauwelijks onderzoek gedaan.

Dit empirische onderzoek bij 3 inspectiediensten gaat voor het eerst de beweegredenen en ervaringen na van concurrenten, leveranciers of ketenpartners die misstanden melden. Veel inspectiediensten stimuleren dit soort meldingen, omdat de informatie waar zij over beschikken vaak moeilijk toegankelijk is. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan om meldingen te stimuleren.

Auteur

Judith van Erp & Kim Loyens

ISBN

978-94-6290-330-2

Organisatie

Programma Handhaving en Gedrag

Bestand

Link

Handhaving en gedrag in de meldkamer

Judith van Erp, Professor of Public Institutions, vertelt in deze video over het onderzoek naar meldgedrag van overtredingen door externe omstanders.