Product toegevoegd aan winkelmand
 

Gedrag en samenleving

Effecten van toezicht en handhaving meten, een handreiking

Deze handreiking biedt informatie over de fasen van een effectmeting, de keuzes die moeten worden gemaakt, en praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan. Ieder hoofdstuk begint met leerpunten en eindigt met ‘aan de slag’.

Probleemstelling

Effectmeting geeft toezichthouders een handvat om de effecten van hun toezichtsactiviteiten te leren kennen. Hiermee kunnen ze zich verantwoorden naar publiek en politiek. Het maakt zichtbaar met welke inspanningen welke resultaten zijn bereikt. Bovendien kunnen toezichthouders zichzelf met behulp van de informatie uit effectmetingen continue verbeteren.

Beschrijving

Deze handreiking geeft informatie over de manier waarop toezichthouders effectmetingen kunnen uitvoeren. Toezicht bestaat uit drie elementen: informatie verzamelen, informatie beoordelen en interventie plegen.

Hoewel deze drie elementen nauw met elkaar samenhangen, ligt de focus in deze handreiking op het meten van effecten van de interventie. Het gaat erom die interventie te kiezen die het beste aansluit op motieven van de doelgroep om regels te overtreden, zodat zij beter gaan naleven. Dat kan via handhaving, maar ook door gedragsbeïnvloeding.

Toepassing

De handreiking richt zich op projectleiders die een effectmeting gaan opzetten en medewerkers die de effectmeting daadwerkelijk uitvoeren. Zij vinden hierin informatie over de fasen van een effectmeting, de keuzes die moeten worden gemaakt, en praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan. De handreiking bevat ook veel praktijkvoorbeelden.

Met hulp van de leeswijzer en diverse keuzeschema’s kan de lezer direct naar de voor hem/haar relevante informatie gaan.

De belangrijkste highlights uit de handreiking staan op een rij in Effecten van toezicht en handhaving meten, een inleiding.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Inspectieraad.

Bestanden