Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving

De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk

20 februari 2018
Een case study van de taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden

Net als vele andere inspecties kreeg de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) in de afgelopen jaren te maken met teruglopende middelen en de roep om zich beter te verantwoorden over de gehanteerde werkwijzen en resultaten. ISZW heeft getracht om aan deze verwachtingen tegemoet te komen door doelgerichter te werken – door middel van het delegeren van toezichtsverantwoordelijkheden en de aanscherping van sanctionering en handhaving – en door verantwoording af te leggen met behulp van risico-gestuurd toezicht.

Delegeren

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe inspecteurs die toezien op de naleving van de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden omgaan met de beleidsstrategie waarbij risico-gestuurd toezicht wordt gecombineerd met het delegeren van verantwoordelijkheden naar ondertoezichtgestelden en de aanscherping van handhaving en sanctionering. Komt de wijze waarop zij hun taken uitvoeren overeen met de strategie en het beleid van hun organisatie?

Op basis van een analyse van het handhavingsbeleid, interviews met inspecteurs en observaties van inspecties is in kaart gebracht hoe ISZW invulling heeft gegeven aan het nieuwe beleid, welke veranderingen dit meebrengt voor het werk van inspecteurs en hoe zij in de praktijk met deze veranderingen omgaan.

Innovaties

Het onderzoek laat zien dat de wijze waarop inspecteurs in de praktijk toezicht houden, afwijkt van de uitgangspunten die aan het formele beleid ten grondslag liggen. Dit boek is daarmee bestemd voor toezichthouders, beleidsmakers en onderzoekers die willen weten hoe innovaties in het toezicht in de praktijk uitpakken.

Auteurs

Karin van Wingerde, Peter Mascini & Jan-Willem Barth

ISBN

978-94-6236-824-8

Organisatie

Programma Handhaving en Gedrag

Bestand

De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk

Publicatie

De publicatie is te bestellen op de website van uitgeverij Boom.

Introductiefilmpje

Onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Karin van Wingerde vertelt in deze video over het onderzoek naar de praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk bij de ISZW.