Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving

Documenten

Filter zoekresultaten

Publiek als scherprechter

30 april 2019

Publiek- en casestudie naar de vraag of aansturen op publieke verontwaardiging voor toezichthouders een effectief middel kan zijn om bedrijven in het gareel te houden.

lees meer

Trendrapport Toezicht

21 februari 2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een Trendrapport Toezicht gepubliceerd. Het Trendrapport geeft inzicht in recente ontwikkelingen in het toezicht.

lees meer

Boerenbedrog

12 september 2017

Is een ondernemer die regels op het ene domein overtreedt ook geneigd om regels op andere domeinen te overtreden? Tot op heden geeft onderzoek geen uitsluitsel over de domeingebondenheid van het overtreden van regels. Onderzoekster Fiore Geelhoed (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft deze vraag bij varkenshouders onderzocht.

lees meer

Schandpaal of Schouderklop?

27 juni 2017

Leidt ‘naming en shaming’ door een toezichthouder ervoor dat organisaties zich schamen als ze openlijk aan de schandpaal worden genageld? Kan ‘naming en faming’ trots oproepen? En leiden deze gevoelens ertoe dat de regelnaleving verbetert? Onderzoeker Michael Vliek (Universiteit van Amsterdam) heeft deze vragen rond openbaarmaking voor het eerst wetenschappelijk onderzocht.

lees meer

Horen, zien en spreken

30 december 2016

Concurrenten, leveranciers of ketenpartners zijn vaak op de hoogte van misstanden in organisaties waarmee zij een professionele relatie hebben. Wat zijn hun beweegredenen om een misstand te melden bij handhavingsinstanties en wat zijn hun ervaringen? Dit onderzoek geeft voor het eerst wetenschappelijk antwoord op deze vragen.

lees meer

Reacties op onbestrafte overtredingen

29 april 2015

Veel handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich op het effect van het optreden van toezichthouders. In veel sectoren wordt echter slechts een klein deel van de onder toezicht gestelde ondernemingen geïnspecteerd en, bij overtreding, bestraft. Dit onderzoek richt zich daarom op het effect van het uitblijven van handhavend optreden.

lees meer

Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties

31 december 2014

Het gebeurt steeds vaker dat toezicht georganiseerd wordt in arrangementen waarin vertrouwen tussen toezichthouder en personen die onder toezicht staan, een rol speelt. In de context van een dergelijke vertrouwensrelatie is de vraag hoe het beste kan worden omgegaan met regelovertreding.

lees meer

Within control

31 december 2014

Bedrijven tuigen een risicomanagementsysteem op om risico’s integraal, objectief en effectief in te schatten. Dit maakt dat ze in control kunnen zijn en dat aan kunnen tonen. Tegelijkertijd echter worstelen bedrijven met potentieel perverterende organisatorische krachten als fragmentatie, subjectiviteit en doel-middelverschuiving. Bedrijven bieden aan deze aspecten, die intrinsiek met organisaties en organiseren samenhangen, het hoofd door hun eigen, alternatieve risicobenadering te voeren, die afwijkt van gangbare theorie en methoden van risico-inschattingen.

lees meer