Product toegevoegd aan winkelmand

Naleving, toezicht en handhaving


Naleving bevorderen door beleid, toezicht en handhaving

De overheid heeft als taak Nederland leefbaar, gezond en veilig te houden. Overheidsprofessionals zijn daarom dagelijks bezig het gedrag van burgers en bedrijven in goede banen te leiden. Dit gebeurt onder meer met wet- en regelgeving. Wetten en regels leiden echter niet altijd tot het gewenste gedrag. Het is daarom belangrijk te analyseren wát precies nodig is om problemen te voorkomen of op te lossen. Steeds vaker wordt kennis uit de gedragswetenschappen gebruikt om effectieve oplossingen te bedenken.

Team Nalevingsexpertise

Het team Nalevingsexpertise heeft meer dan tien jaar ervaring in het toepassen van gedragskennis om regelnaleving te bevorderen en helpt markttoezichthouders, inspecties, uitvoeringsorganisaties met handhavingstaken, departementen en decentrale overheden bij hun taak. Zo hebben wij recent het ministerie van Justitie en Veiligheid, NVWA, ACM, AFM, UWV, ISZW, IND, Belastingdienst, Douane en Kansspelautoriteit met succes geholpen. 

Wij zijn in te zetten als gedragsteam en helpen bij het opzetten ervan. Ook bieden we procesbegeleiding en advies op maat. Daarnaast geven we op regelmatige basis trainingen, workshops en presentaties om het toezicht en de handhaving verder te professionaliseren. 

Contact

Wil je ook het team nalevingsexpertise inschakelen? Neem dan contact op met Miriam Adriaanse voor meer informatie.

Je kunt bij ons ook terecht voor:

Werkbaar beleid

Methode om toezicht en handhaving planmatig in te zetten

Verschillende instrumenten

Gedragsonderzoek

Training gedragsverandering

ToeZine