Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiproblematiek: veiligheid en overlast


Praktijkvoorbeelden multiproblematiek

Een overzicht van verschillende praktijkvoorbeelden van de aanpak van multiproblematiek.

De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.

Gezinsmanagement

Als de hulpverlening binnen complexe gezinnen dreigt vast te lopen of is vastgelopen kan de gezinsmanager intensief en langdurig hulp verlenen en hulp coördineren (4 uur per week voor maximaal 12 maanden).

Homerun (Humanitas)

Homerun biedt trajectbegeleiding op maat aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Medewerkers begeleiden jongvolwassenen van 16 jaar en ouder die problemen hebben op verschillende fronten, zodat ze weer grip op hun leven krijgen.

KANZ

KANZ maakt gebruik van een gefaseerde, multi methodische, aanpak waarbij twee medewerkers samen in het gezin aan het werk zijn. Deze aanpak werkt bewust met duo’s, omdat daarmee de continuïteit van de zorg geborgd is en hulpverleners elkaar scherp houden.

Signs of Safety

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Uitgangspunt is een veiligheidsplan, dat de hulpverlener samen met het gezin opstelt.

Housing First

Housing First is individueel begeleid wonen voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Er is sprake van meervoudige, complexe psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Mensen krijgen eerst een woning aangeboden en in tweede instantie worden ze begeleid en gemotiveerd om hulp of behandeling te aanvaarden.

Doorbraakmethode

Bij de traditionele methode is er sprake van een stapeling van zorg- en hulpverleningstrajecten. Bij de Doorbraakmethode krijgen de gezinnen gecoördineerde hulp op meerdere fronten tegelijk. De hulp is bedoeld voor gezinnen met problemen in verschillende leefgebieden, zoals op het gebied van inkomen of gezondheid

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid