Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiproblematiek: veiligheid en overlast


Handige links

Wil je meer weten over het onderwerp multiproblematiek? Het CCV heeft een overzicht gemaakt van websites en documenten met meer informatie. 

Platformmultiproblematiek.nl

Op de website platformmultiproblematiek.nl delen en verbinden het CCV, Movisie, het NJi en het Trimbos-instituut praktisch toepasbare kennis en ervaringen over het samenwerken met mensen met multiproblematiek. Overzichtelijk en in samenhang, gericht op het versterken van de gezamenlijke aanpak. 

Rijksoverheid

Video's

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid