Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond


Stap 4 Duurzaamheid

In deze fase kijken de ketenpartners hoe de aanpak zich ontwikkelt. Hebben de gekozen interventies effect, zijn er aanpassingen en aanbevelingen voor beleid en strategie? Is er nog voldoende commitment in de ketensamenwerking en in de bestuurlijke opdracht?

Ook staan ze stil bij wat er daarna nodig is om de werkwijze zoals die nu gevolgd is, te bestendigen. Bijvoorbeeld in de reguliere organisatiestructuur. Zo werd in een van de gemeenten die het CCV begeleidde, een gemeentelijke zorg- en veiligheidstafel ingericht. Hier kunnen partners uit de brede keten nieuwe signalen inbrengen.

Casus

Voor veel ketenpartners was het nieuw om in aanraking te komen met criminele uitbuiting. In een training over signaleren en herkennen van mensenhandel leerden ze waar ze op moeten letten. Omdat het vermoeden bestond dat er in de nabije toekomst meer kinderen in schrijnende situaties terecht konden komen, is de lokale zorgcoördinator mensenhandel actief aangesloten bij het lokale zorg- en veiligheidsoverleg. De inzet van de persoonsgerichte aanpak op dit kind werd afgeschaald naar monitoring door de betrokken hulpverleners. Zij blijven aangesloten bij het lokale overleg.

 

Het CCV helpt

Als je de werkwijze volgt en je enthousiast bent over de opbrengsten, hoe kun je deze dan duurzaam maken binnen de ketensamenstelling en in de eigen organisatie? Het CCV heeft meerdere gemeenten begeleidt en hierover meegedacht. Nieuwsgierig naar vernieuwende mogelijkheden? CCV-adviseur Meike Lommers bespreekt het graag met je. Neem contact met haar op via: meike.lommers@hetccv.nl of 030 751 67 00.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid