Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond

Wat zegt de wet?

Kader voor niet-juristen bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. 

Beschrijving

Deze brochure geeft in het kort het juridisch kader weer. Huwelijksdwang en gedwongen achterlating gaan gepaard met sociale druk, dreiging en soms met fysiek geweld en vrijheidsberoving. Dwang is in Nederland strafbaar. Bovendien gelden strikte regels rond het wettig huwelijk, ouderlijk gezag en voogdij. Daarmee biedt de wet aanknopingspunten om slachtoffers te helpen. 

Organisatie

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

Link