Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheid en zorg

Wanneer vele handen het werk niet lichter maken

Een verkenning naar een nieuwe vorm van sturing en coördinatie in de aanpak van multiprobleemgezinnen op basis van de complexiteitstheorie. Deel 1 van een meerjarig onderzoek door de Erasmus Universiteit.

Beschrijving

Er valt de nodige winst te boeken in de aanpak van multiprobleemgezinnen. Deze constatering is het uitgangspunt van dit actiegerichte, wetenschappelijke onderzoek. Het vraagstuk multiprobleemgezinnen wordt onderzocht. En er worden adviezen en inzichten voor bijsturing beleid gegeven.

Bestaande knelpunten in de aanpak, maar ook bouwstenen die reeds zijn gevonden voor een effectievere aanpak worden geanalyseerd. Aan de hand van inzichten uit de complexiteitswetenschappen worden denk- en onderzoeksrichtingen voor de komende jaren geschetst. Deze publicatie is het eerste resultaat van dit onderzoekstraject.

Organisatie

Erasmus Universiteit, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Download

Download het onderzoek Wanneer vele handen het werk niet lichter maken