Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond

Handreiking staatloosheid

Binnen de groep geregulariseerde Roma zijn mensen die geen nationaliteit hebben. Deze handreiking geeft inzicht in de oorzaken en biedt oplossingen voor dit probleem.

Beschrijving

Verschillende mogelijke factoren die spelen onder Roma dragen niet bij aan het oplossen van staatloosheid. Hierbij kan worden gedacht aan een gebrek aan bewustzijn van het belang van registratie, een gebrek aan vertrouwen in de gevestigde instituties en de aanwezigheid van taalbarrières.

Veel Roma, met name uit de geregulariseerde groep, zijn geen Nederlander geworden omdat zij niet aan één of meerdere voorwaarden konden voldoen. De voorwaarde van geen openbare orde bezwaren is een struikelblok, zowel bij het kunnen verlenen van verblijf als bij het verlenen van het Nederlanderschap.

Wat betreft de inburgeringseis gelden wel mogelijkheden van ontheffing en vrijstelling (medische redenen, laaggeletterdheid of analfabetisme, laag opleidingsniveau of laag leervermogen) en bij het ontbreken van een paspoort of identiteitsbewijs kan een uitzondering worden gemaakt in verband met bewijsnood.

Er is op dit moment een wetsvoorstel in consultatie waarin de wettelijke basis van een vaststellingsprocedure wordt gecreëerd. Voorgesteld wordt om een procedure open te stellen bij de Rechtbank Den Haag, waarin de rechter kan vaststellen dat de verzoeker inderdaad zonder nationaliteit is. Het idee is om er een laagdrempelige procedure van te maken, die gevolgd kan worden zonder voorwaarde van verblijf en met toegevoegde rechtsbijstand.

Organisatie 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Auteur

Meke den Hollander

Download