Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond

Eindrapportage Verkennersgroep: Versterking aanpak huwelijksdwang en achterlating

Directeuren van 4 departementen hebben de ketenaanpak van huwelijksdwang en achterlating (van signalering tot en met hulpverlening) doorgelicht en doen voorstellen tot verbetering.

Beschrijving

Bij de bestrijding van huwelijksdwang en achterlating moet eerst en vooral worden ingezet op preventie: het voorkomen van dwang bij de totstandkoming van huwelijken en van achterlating. 

Uit de consultatie van de verkennersgroep van diverse partijen over de huidige ketenaanpak kwamen de volgende punten naar voren:

  • signalering gebeurt vaak niet of pas laat en er is handelingsverlegenheid;
  • er is onduidelijkheid over waar te melden en over de follow up van meldingen;
  • er is nog onvoldoende deskundigheid in de hulpverlening;
  • er zijn belemmeringen voor slagvaardig handelen in het buitenland.

Verbetervoorstellen

  • Eén landelijk knooppunt voor professionals/ deskundigheid.
  • Eén meldpunt.
  • Directer handelen in het buitenland.
  • Ontwikkelen van een samenwerkingsprotocol tussen hulpverlening en politie/Openbaar Ministerie.

 

Organisatie

Verkennersgroep 4 departementen

Download