Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond

De oogst van negen keer proeftuinieren

Procesevaluatie van 9 proeftuinen voor de aanpak van uitbuiting van Romakinderen.

Beschrijving

Al decennia lang worden Romakinderen in Nederland en andere Europese landen uitgebuit. De aanpak van de problematiek wordt bemoeilijkt doordat er onvoldoende zicht is op de aard en omvang. In 2011 is daarom het landelijk programma 'Aanpak uitbuiting Romakinderen' gestart. Om grip te krijgen op de problematiek is sinds 2011 in proeftuinen geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken. De afgelopen 2 jaar stonden in het teken van de ontwikkeling van methodieken en werkwijzen.

Alles lijkt erop te wijzen dat er een verbetering is in het perspectief van jonge Roma. Hoewel harde cijfers vanwege het verbod op etnische registratie ontbreken, laten de schoolgang en arbeidsparticipatie van de gezinnen die gemonitord worden in verschillende proeftuinen een stijgende lijn zien.

Op het vlak van de aanpak van kinderuitbuiting zijn er de afgelopen jaren eveneens successen geboekt.  

Organisatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Download