Product toegevoegd aan winkelmand
 

Multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond

Aanpak multiproblematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

Dit kennisfundament biedt handvatten voor de aanpak van de problematiek. Het is de basis waarop betrokken ketenpartners, zoals gemeenten, politie en hulpverlenings-instanties, gezamenlijk kunnen voortbouwen.

Beschrijving

Multi-problematiek binnen gezinnen met een Roma-achtergrond is zeer complex. De ernst van de gesignaleerde problematiek is vooral de mate of frequentie waarin problemen als overlast, schoolverzuim en criminaliteit zich voordoen. Deze problemen hebben vaak onomkeerbare gevolgen voor de kinderen die in deze families opgroeien. Hun perspectief op een volwaardig en onafhankelijk bestaan in de samenleving is daardoor in het geding. Het verbeteren van de situatie van deze kinderen vraagt een passende en duurzame aanpak.

Organisatie

Politieacademie

Download