Product toegevoegd aan winkelmand

Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond


Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond

Roma kinderen hebben niet altijd perspectief op normale participatie in de samenleving. In veel multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond gaan de kinderen niet naar school. Sommige kinderen worden zelfs slachtoffer van bijvoorbeeld gedwongen uithuwelijking, criminele uitbuiting of kinderhandel.

Programma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen'

Om deze complexe problemen aan te pakken hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van gemeenten in 2011 het programma Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen opgezet. Een integrale familiegerichte aanpak. De aanpak bestond naast het stellen van grenzen en het bestraffen van crimineel gedrag ook uit het werk maken van tijdige signalering, hulpverlening en het bevorderen van participatie. Dit programma heeft veel kennis en instrumenten opgeleverd. Deze kennis en instrumenten zijn in dit dossier terug te vinden. 

Ook de problematiek aanpakken?

Wilt u uitbuiting van minderjarigen in uw gemeente aanpakken? Of zoekt u een aanpak voor een kind in een complex multi-probleemgezin? De informatie in dit webdossier en het barrièremodel helpen u verder. De informatie is bestemd voor beleidsmakers en professionals in de praktijk.

Lees meer