Product toegevoegd aan winkelmand

Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond


Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond

Roma kinderen hebben niet altijd perspectief op normale participatie in de samenleving. In veel multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond gaan de kinderen niet naar school. Sommige kinderen worden zelfs slachtoffer van bijvoorbeeld gedwongen uithuwelijking, criminele uitbuiting of kinderhandel.

Programma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen'

Om deze complexe problemen aan te pakken hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van gemeenten in 2011 het programma Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen opgezet. Een integrale familiegerichte aanpak. De aanpak bestond naast het stellen van grenzen en het bestraffen van crimineel gedrag ook uit het werk maken van tijdige signalering, hulpverlening en het bevorderen van participatie. Dit programma heeft veel kennis en instrumenten opgeleverd. Deze kennis en instrumenten zijn in dit dossier terug te vinden. 

Het CCV helpt

Het Rijksprogramma 'Aanpak uitbuiting Roma kinderen' ontwikkelde methoden om deze uitbuiting aan te pakken. U vindt deze bij de proeftuinen in de linkernavigatie.

Het CCV adviseert lokale gemeenten en landelijke organisaties bij de aanpak van deze complexe en vaak schrijnende problematiek. Daarnaast versterkt het CCV, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de samenwerking op landelijk niveau. En ondersteunt het CCV gemeenten en (landelijke) organisaties met innovatieve aanpakken en netwerk- en themabijeenkomsten. Meer weten? Neem contact op met CCV-adviseur Meike Lommers