Product toegevoegd aan winkelmand
 

Modelprotocol ondermijning


Stappenplan modelprotocol ondermijning

Een goede en praktijkgerichte kennismaking met het modelprotocol is het webinar Modelinformatieprotocol intra gemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning. In het webinar geven onder meer de landsadvocaat en de gemeente Rotterdam toelichting op het gebruik van het protocol. Er worden ervaringen met het gebruik van het protocol gedeeld en de vragen van de deelnemende gemeenten beantwoord.

De opnamen van het webinar zijn voor iedere gemeente beschikbaar. Stuur een mail naar michel.devroege@hetccv.nl. Je krijgt dan de link naar het webinar per mail toegestuurd.

Toelichting modelprotocol ondermijning

Het protocol is ingericht als een stappenplan, dat je kunt doorlopen voor het inrichten van het proces van informatie-uitwisselen binnen gemeenten bij de aanpak van ondermijning. De stappen laten de mogelijkheden zien om informatie en signalen op een rechtmatige manier te delen, dus binnen de grenzen van het wettelijke kader. Je kunt de stappen in onderstaand overzicht bekijken.

Klik op de stap voor meer informatie.

Stap 1

Ontvangst & intake: wegen van het signaal

Stap 2

Bepalen zwaarte signaal: wegen, verdere actie of niet

Stap 3

Bronnenonderzoek: wegen, verdere actie of niet

Stap 4

Aanpak: signaaloverleg & actie


Checklist

In het modelprotocol zit ook een checklist. Met de checklist kun je  beoordelen of een specifiek signaal betrekking heeft op de zogenaamde ‘signaalanalyse’. Het gaat om signalen die opgehaald zijn door de gemeente en gerelateerd zijn aan een persoon.

Wettelijk kader

In het protocol staat ook een overzicht van de wet- en regelgeving waaraan een signaal ‘getoetst’ kan worden. De (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG en UAVG) en de sectorale wetten stellen beperkingen aan het uitwisselen en combineren van persoonsgegevens. Het gaat daarbij meestal om abstracte normen, die bij ieder specifiek signaal moeten worden geïnterpreteerd en toegepast. Het overzicht wet- en regelgeving biedt handvatten voor de analyse die je in de praktijk steeds moet maken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid