Product toegevoegd aan winkelmand
 

Modelprotocol ondermijning


stappenplan
 

Stap 4: Aanpak: signaaloverleg & actie

In stap 4 maak je een plan van aanpak en voer je regie op het plan en sluit je de casus af. Voorafgaand aan het gemeentelijk casusoverleg (signaaloverleg) voert de privacyfunctionaris 'Privacy check 2' uit, om vast te stellen of en zo ja, welke gegevens uit de vorige stappen worden gedeeld voor verdere aanpak.

Weging 5

De privacyfunctionaris beoordeelt ook of gegevens uit een concreet dossier voor de verdere aanpak mogen worden gedeeld en zo ja, met welk afdeligen. Als de aanpak is bepaald en duidelijk is welke concrete aanpak en bevoegdheden je wilt inzetten en welke gegevensuitwisseling daarvoor nodig is, controleert de privacyfunctionaris tot slot of de verzamelde gegevens mogen worden gedeeld. Deze beoordeling vindt opnieuw plaats aan de hand van de bij de privacychecks te stellen vragen. Dit is weging 5. Terzijde: tijdens het signaaloverleg kan alsnog blijken dat er geen actie nodig is, en het signaal bij het RIEC moet worden ingebracht.

Aan het einde van stap 4 is door de privacyfunctionaris vastgesteld:
1. Welke in de stappen 1 tot en met 3 verzamelde gegevens met de betrokken afdelingen mogen worden gedeeld voor een verdere aanpak (privacy check 2A)
2. Welke gegevensuitwisseling nodig is voor het verwezenlijken van die aanpak en of dat toelaatbaar is (privacy check 2B).

Tot slot: de gemeente bepaalt hoe lang na afsluiting van een casus monitoring volgt en hoe lang de informatie over de casus daarna nog bewaard moet worden.

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid