Product toegevoegd aan winkelmand
 

Modelprotocol ondermijning


stappenplan
 

Stap 3: Bronnenonderzoek: wegen, verdere actie of niet

In stap 3 bepaalt de privacyfunctionaris of en welke gemeentelijke bronnen worden geraadpleegd. Daarna wordt gekeken welke gegevens relevant zijn: hit of no hit. Soms is dan meer informatie niet nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om (te) oude informatie. In dat geval mag geen informatie meer worden opgevraagd.

Onderdeel van de hit/no hit-check is te kijken of het om relevante informatie gaat:

  • Als van een persoon bepaalde, voor het signaal relevante, gegevens in een bronbestand van een gemeentelijk onderdeel voorkomen, is sprake van een hit: de betrokken persoon/bepaalde informatie is bekend binnen het betreffende gemeentelijke domein.
  • Als er geen hit is dan wordt verder geen actie ondernomen: het signaal wordt niet in behandeling genomen.

Weging 4

Bij een hit volgt de vierde weging: je weegt de uitkomsten van de hit(s). Concreet gaat het om de vraag of de hit(s) een signaal voldoende bevestigen om door te gaan met het onderzoek.

De analyse leidt tot 3 verschillende situaties:

  1. Een mono- of multidisciplinaire aanpak door 1 of meerdere gemeentelijke afdelingen: er hoeft geen ondermijnende activiteit te zijn. De regie en uitvoering liggen bij de desbetreffende afdelingen op grond van hun wettelijke bevoegdheid(heden). Een regierol van het ondermijningsteam is niet nodig.
  2. Een gemeentelijk casusoverleg met betrokken afdelingen waar sprake is van een relevante hit en waarbij de regie bij het ondermijningsteam ligt. Dit is het geval als het signaal en de informatie uit de stappen 1, 2 en 3 op ondermijning duiden. Het is de start van stap 4.
  3. Doorgeven aan het RIEC, omdat er sprake is van georganiseerde criminaliteit waarvoor de partners in het RIEC nodig zijn.

Aan het einde van stap 3, is door de privacyfunctionaris vastgesteld welke gemeentelijke bronnen kunnen worden geraadpleegd. Na raadpleging van de bronnen is door middel van een hit/no hit-vraag vastgesteld welke gegevens relevant zijn. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het signaal in behandeling wordt genomen en zo ja of sprake is van situatie 1, 2 of 3. Alleen in geval van situatie 2, ga je door naar stap 4.

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid