Product toegevoegd aan winkelmand
 

Modelprotocol ondermijning


stappenplan
 

Stap 2: Bepalen zwaarte signaal: wegen, verdere actie of niet

In stap 2 beoordeel je de signalen van burgers en professionals. Dit is de derde weging.

Weging 3

Je weegt de zwaarte van het signaal en kijkt waar het signaal het beste kan worden afgehandeld. Je kunt in beleid vastleggen hoe deze weging wordt uitgevoerd en welke factoren relevant zijn. Bijvoorbeeld: ‘is het signaal voldoende concreet’, ‘is het signaal van recente datum’, ‘is een trend- en fenomeenanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat er bijzondere aandacht voor een bepaald fenomeen is vereist?'

Ook kan in het beleid worden opgenomen onder welke omstandigheden in aanvullende openbare bronnen, waaronder op internet, onderzoek kan worden gedaan. Het moet wel steeds gaan om objectieve criteria.

Beslismoment

Na deze weging volgt een beslismoment bij het ondermijningsteam:

  • Er gebeurt niets met het signaal. Het signaal wordt niet in behandeling genomen (het signaal wordt een jaar versleuteld bewaard en daarna vernietigd).
  • Een signaal wordt naar een gemeentelijk afdeling gestuurd die vervolgens de regie voert.
  • Een signaal wordt naar het RIEC gestuurd die vervolgens de regie voert.
  • Er volgt een vervolganalyse, waarmee stap 3 ingaat.

Aan het einde van stap 2 is vastgesteld of het signaal zwaar genoeg is voor nadere analyse. Alleen in dat geval komt stap 3 in beeld. Of een signaal zwaar genoeg is, bepaal je aan de hand van de gemeentelijke criteria.

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid