Product toegevoegd aan winkelmand
 

Modelprotocol ondermijning


stappenplan
 

Stap 1: Ontvangst & intake: wegen van het signaal

Stap 1 gaat over de ontvangst en de intake van een signaal. Een signaal kun je op verschillende manieren binnen krijgen. Bijvoorbeeld via een telefonische, schriftelijke (vaak digitale) melding van een burger of professional of een melding via Meld Misdaad Anoniem. Het signaal wordt na ontvangst beoordeeld door de regisseur ondermijning.

Weging 1

Bij de eerste weging kijk je wat is het signaal is en of het betrekking op heeft op ondermijning. Je beoordeelt het signaal op grond van een aantal kenmerken en indicatoren. Deze signaalanalyse is uitgewerkt in de Checklist ten behoeve van beoordelingskader Ondermijning. Deze checklist kun je aanpassen aan de eigen gemeentelijke praktijk.

De beoordeling van een signaal vindt plaats in het kader van ondermijnende criminaliteit. Er moet tenminste sprake zijn van 1 van de indicatoren ‘situationele en lokale verankering’. Daarna kijk je naar de indicatoren ‘signalering’, die zijn uitgewerkt in een lijst met red flags.

Weging 2

Als er sprake is van een ondermijningssignaal, vindt de tweede weging plaats. Deze weging bestaat uit 2 delen: weging 2A en weging 2B.

Bij weging 2A kijk je of het signaal betrekking heeft op een taak of bevoegdheid van de gemeente, en niet op die van een andere instantie. Bijvoorbeeld van de politie of kinderbescherming. Het is van belang dat je kijkt of het signaal tot gemeentelijk optreden kan leiden. Een dergelijke gemeentelijke taak is bijvoorbeeld een van de openbare ordebevoegdheden van de burgemeester.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Het signaal is aanleiding voor actie door de gemeente. Ga in dat geval over naar weging 2B.
  • Het signaal is geen aanleiding voor actie door de gemeente. Het signaal wordt niet in behandeling genomen en zo nodig doorverwezen naar een andere instantie.

Bij weging 2B kijk je of het signaal betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente. Het gaat, met andere woorden, om de vraag of het subject of object waar het signaal betrekking op heeft binnen de gemeente woont of is gevestigd.

De volgende vragen moeten daarbij worden beantwoord:

  1. Gaat het om een object of een subject?
  2. In het geval van een object: ligt het object binnen de gemeentegrens (dan wel is er anderszins een link met de gemeente)?
  3. In het geval van een subject: woont het subject binnen de gemeentegrenzen (dan wel is er anderszins een link met de gemeente)?

Deze vragen kun je beantwoorden met informatie uit openbare bronnen zoals de basisregistraties, bijvoorbeeld: het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Basisregistratie personen (BRP) en de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Ook nu heb je 2 opties:

  • Het signaal heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente. In dat geval ga je door naar stap 2.
  • Het signaal valt buiten het grondgebied van de gemeente. Het signaal wordt niet in behandeling genomen door de gemeente en zo nodig doorverwezen naar een andere gemeente of instantie.

Aan het einde van stap 1 is vastgesteld of het signaal:
• Betrekking heeft op ondermijning
• Mogelijk aanleiding is voor inzet van een gemeentelijke taak of bevoegdheid (het gaat meestal om wettelijke taken en bevoegdheden met betrekking tot openbare orde  en leefbaarheid)
• Betrekking heeft op een subject of object dat binnen de gemeente woont  of is gevestigd.

Alleen als dat zo is, komt stap 2 in beeld

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid