Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes


Publiek-private samenwerking

Om mobiele bendes effectief aan te pakken, is een gezamenlijke aanpak essentieel. In 2018 werd daarom de Taskforce Mobiel Banditisme opgericht. De Taskforce viel onder het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). De Taskforce heeft er als aanjager voor gezorgd dat alle publieke en private partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van mobiele bendes hun krachten hebben gebundeld. 

Het gaat hierbij om:

 • VNO-NCW en MKB-Nederland
 • Detailhandel 
 • Transport en Logistiek Nederland
 • Gemeenten Roermond, Enschede en Breda
 • VNG
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)

De Taskforce is eind 2022 opgeheven. Alle opbrengsten van de Taskforce zijn gebundeld in een publicatie en het bijbehorende digitale barrièremodel Mobiele bendes. Dit barrièremodel beschrijft het criminele proces dat een bende doorloopt en geeft per fase aan welke maatregelen partijen kunnen nemen. Kortom, er ligt een compleet pakket aan interventies op tafel waarmee mobiele bendes in alle fases van hun criminele ‘bedrijfsproces’ geraakt kunnen worden.

Voortzetting publiek-private samenwerking

Om mobiele dadergroepen blijvend integraal aan te pakken, wordt de publiek-private samenwerking als werkgroep voortgezet en verder geïntensiveerd. De werkgroep valt direct onder het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC).

De partijen richten zich de komende tijd gezamenlijk op de volgende punten:

 • Bewustwording van gemeenten en bestuur verder vergroten en hen handelingsperspectief bieden.
 • Systematische informatie-uitwisseling tussen winkeliers en politie doorontwikkelen.
 • Blijvende aandacht voor de toepassing van de strafvorderingsrichtlijn Mobiel Banditisme.

Wil je mobiele bendes ook een halt toeroepen en een publiek-private samenwerking op lokaal of regionaal niveau vormgeven? Neem dan contact op met Joeri Vig, joeri.vig@hetccv.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid