Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Mobiel banditisme in winkelgebieden, gemeente Rotterdam

Met dit onderzoek wordt de aard en omvang van mobiel banditisme in Rotterdam onderzocht en wordt geanalyseerd hoe een lokale aanpak van dit fenomeen tot stand zou kunnen komen.

Probleemstelling

In hoeverre zijn er problemen met betrekking tot mobiel banditisme en hoe kan de gemeente een bijdrage leveren aan de aanpak van deze problemen?

Conclusies

Uit dit onderzoek blijkt dat mobiel banditisme in relatie tot zakkenrollerij in Rotterdam voorkomt. Hoe groot het aandeel van mobiele bendes is, in Rotterdam is niet exact bepaald. Mobiel banditisme met betrekking tot zakkenrollerij wordt in Rotterdam gezien als een probleem. Midden- en Oost-Europese verdachten worden vaak met zakkenrollerij in verband gebracht en dit wordt door de politie als hinderlijk ervaren. De omvang van mobiel banditisme in relatie tot winkeldiefstal is lastiger te bepalen

Auteur

Gisèle Bool

Organisatie

Masterscriptie criminologie in opdracht van de gemeente Rotterdam, directie Veiligheid

Bestanden