Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Rapport Road runner – Een verkennend fenomeenonderzoek naar e-bikediefstal en diefstal van gps-systemen uit landbouwvoertuigen gepleegd door mobiele bendes

-bikes en GPS-systemen worden regelmatig gestolen door goed georganiseerde internationale bendes. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Om de aanpak van mobiele bendes te verbeteren, is het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen zich bewust zijn van de signalen die kunnen duiden op mobiel banditisme én dat zij deze signalen kunnen doorgeven.

Onderzoek naar delicten mobiele bendes

Nederland wordt sinds het begin van deze eeuw geconfronteerd met mobiel banditisme. Dit zijn internationaal actief zijnde rondtrekkende criminele bendes uit het buitenland. Tijdens hun korte verblijf plegen deze bendes stelselmatig delicten. Over enkele delicten was nog weinig bekend, waaronder diefstal van e-bikes en diefstal van GPS-systemen uit landbouwvoertuigen. Daarom hebben Bureau Beke en het CCV hier in opdracht van de Taskforce Mobiel Banditisme en het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar gedaan.

Aantal e-bikediefstallen loopt op

Er worden ieder jaar meer e-bikes gestolen (onderzoeksperiode 1 januari 2018 tot en met 12 augustus 2021). In de meeste gevallen gaat het om één e-bike per keer, waarbij soms alleen onderdelen zoals een accu of display worden weggenomen. Veel e-bikes worden gestolen bij fietsenwinkels, maar ook andere locaties komen geregeld voor. Zoals in en rondom stations, op straat en bij supermarkten. De e-bikes worden voornamelijk gestolen van juli tot en met oktober. E-bikediefstal blijkt een landelijk probleem. Als er wordt gekeken naar het aantal diefstallen per 1.000 inwoners worden de meeste e-bikes weggenomen in de provincie Limburg. Maar ook in Noord- en Zuid-Holland gebeurt het veelvuldig. De top 3 van gemeenten zijn Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Venlo.

Vaak meer dan één GPS-systeem ontvreemd

Bij de GPS-systemen blijft het aantal diefstallen per jaar gelijk (onderzoeksperiode 10 april 2019 tot en met 10 juli 2021). Vaak wordt er meer dan één systeem per keer gestolen. Voor GPS-systemen zijn de maanden april tot en met juni het meest in trek. Het merendeel van de GPS-systemen worden gestolen bij loonbedrijven en agrarische bedrijven. Ook hier is de diefstal een landelijk probleem. In Flevoland, Zeeland en Gelderland worden de meeste GPS-systemen gestolen. De top 3 van gemeenten zijn Noordoostpolder, Sluis en Dronten.

Diefstallen regelmatig het werk van mobiele bendes

Uit aanvullend literatuuronderzoek blijkt dat de diefstallen regelmatig het werk zijn van goed georganiseerde internationale mobiele bendes die lid zijn van bedrijfsmatig opererende criminele organisaties. De daders zijn veelal afkomstig uit Oost-Europa. De gestolen e-bikes worden dan ook vaak daarheen vervoerd. De daders die GPS-systemen stelen, wisselen veelvuldig van voertuig, verblijfplaats en land om zo onder de radar te blijven. Ze maken hierbij onder andere gebruik van huurvoertuigen en verblijven vaak op vakantieparken.

Diefstal van e-bikes en GPS-systemen aanpakken

In Nederland wordt al veel gedaan om diefstal van goederen door mobiele bendes tegen te gaan. Toch houdt het deze bendes vooralsnog niet tegen om delicten te plegen. Om diefstal van e-bikes en GPS-systemen in het vervolg te voorkomen, is het belangrijk het bewustzijn van betrokkenen op het gebied van mobiel banditisme te verhogen. Dit wordt ook wel security awareness genoemd. Dit kan bijvoorbeeld door eigenaren van vakantieparken en horecamedewerkers maar ook burgers te wijzen op signalen die kunnen duiden op mobiel banditisme. Deze personen moeten de opgevangen signalen ook door kunnen geven, om vervolgens preventiemaatregelen in te kunnen zetten en de heterdaadkracht te verhogen.

Download