Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mobiele bendes

Overlast, lokaal beleid en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Op 1 mei 2007 is de arbeidsmarkt voor mensen uit Midden- en Oost-Europese landen opengesteld. Het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa is als gevolg van de openstelling van grenzen sterk gestegen.

Probleemstelling

Diverse gemeenten ervaren problemen die worden veroorzaakt door de komst van de migranten. Gewezen wordt op de uitbuiting van arbeidsmigranten en overlast en verstoring van de openbare orde. De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven meer aandacht te willen voor deze ervaren problemen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is gevraagd om de aard van de overlast op lokaal niveau in kaart te brengen.

Conclusies

Bij de aanpak van woonoverlast die gerelateerd is aan arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, kunnen gemeentefunctionarissen over het algemeen goed uit de voeten met bestaande instrumenten. Als het gaat om de aanpak van overlast gerelateerd aan daklozen uit Midden- en
Oost-Europa, komen de relatief grote politiecapaciteit die de problematiek vergt en de ontbrekende schakels in de zorg aan bod. Drie algemene aandachtspunten zijn:

  • De aanpak van faciliteerders
  • Zorgvoorzieningen en de inzet van politie
  • Vroegtijdig ingrijpen

Organisatie

De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is verricht. 

Bestanden